Privacy

Wij verwerken gegevens van bezoekers van onze website, personen die informatie, samples of prijzen aanvragen via de website, zich aanmelden voor een nieuwsbrief of telefonisch contact met ons opnemen in het kader van onze dienstverlening. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige en wettelijke verwerking van deze privacygevoelige gegevens. Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Isolatieopmaat.nl te Staphorst is een onderdeel van Prefab Products B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90705122. Prefab Products B.V. is verantwoordelijke voor een correcte en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het behandelen van je (aan)vraag of naar aanleiding van een ingevuld formulier op www.isolatieopmaat.nl. De gegevens de we verkrijgen vanuit een contactmoment, e-mail of formulier worden gebruikt ter identificatie van leveringen en om contact op te kunnen nemen met het bedrijf en/of contactpersoon.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. Alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem.

Cookie voorkeuren wijzigen

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor deze doelen?
De gegevens worden voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren bewaard en daarna nog maximaal een jaar. De gegevens worden gewist, tenzij langer bewaren wettelijk vereist is.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van jouw verzoek. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je mag ons te allen tijde inzage, verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering verzoeken in jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Na toestemming heb je het recht deze toestemming ook weer in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, mail naar info@isolatieopmaat.nl of bel naar 088 – 4010 500.

Isolatieopmaat.nl, Hoefsmid 10, 7951 ZC te Staphorst.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2024.